NEURO UPDATE 2023 XX Jubileuszowa Konferencja

NEURO UPDATE 2023
XX Jubileuszowa Konferencja

26-27 maja 2023
Airport Hotel Okęcie, Warszawa


Zaproszenie

Szanowni Państwo, 

                                                                                            

z przyjemnością pragnę poinformować, że w roku 2023 będziemy obchodzić Jubileusz 20-lecia Konferencji z cyklu Dni Neurologii Praktycznej Neuro Update.

W imieniu własnym oraz Rady Naukowej czasopisma „Neurologia Praktyczna” i Organizatora – Wydawnictwa Czelej – serdecznie zapraszam na to wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach 26-27 maja w Warszawie.


Jestem przekonana, że dzięki wykładom prowadzonym przez znanych i cenionych profesorów neurologii oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów będzie to niezwykle inspirujące spotkanie naukowe, w trakcie którego zostaną omówione najważniejsze problemy kliniczne z poszczególnych dziedzin neurologii. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu przygotowany program oraz organizacja Konferencji spełnią Państwa oczekiwania.


Jubileuszowa edycja, której hasło przewodnie to „Blaski i cienie neurologii z perspektywy ostatnich 20 lat”, będzie okazją do przedstawienia rewolucyjnych zmian, jakie zaszły na przestrzeni tego czasu w leczeniu chorób neurologicznych oraz dalszych możliwości postępu w zakresie diagnostyki i terapii. Ideą tego wydarzenia jest wymiana poglądów i zwrócenie uwagi na istniejące problemy. Dlatego też szczególnie zachęcam wszystkich Państwa do dyskusji po każdej z sesji.


Zapraszam gorąco do aktywnego udziału w Konferencji, a stałym, niezawodnym Uczestnikom ogromnie dziękuję, że przez lata obdarzali nas zaufaniem. Wierzę, że ten wspólnie spędzony czas wzbogaci nas o nowe doświadczenia i sprawi, że jeszcze lepiej będziemy mogli pomagać naszym pacjentom.


Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

Kierownik naukowy Konferencji

Film

Program

Blaski i cienie neurologii z perspektywy ostatnich 20 lat

 

Piątek 26 maja 2023


10.00-10.10 Otwarcie Konferencji
 
10.10-11.45 Sesja 1 Nowe możliwości diagnostyki i terapii
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz

 
10.10-10.30 Zaawansowane metody terapii choroby Parkinsona
– prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
10.30-10.50 SM – nowe możliwości terapii – prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
10.50-11.10 Choroby nerwowo-mięśniowe – prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk  
11.10-11.30  Program lekowy B.138 – przełomem w leczeniu NMOSD
– prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
Wykład sponsorowany firmy Roche
11.30-11.45 Dyskusja


11.45-12.00 Przerwa kawowa
 
12.00-13.10 Sesja 2 Perspektywy rozwoju nowych metod terapii
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska

 
12.00-12.20 Nowe kierunki i najbardziej obiecujące strategie terapeutyczne u pacjentów
z padaczką – prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
12.20-12.40 Czy rok 2023 będzie rokiem przełomowym w leczeniu choroby Alzheimera?
– prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz
12.40-13.00 Spersonalizowana terapia leczenia abortywnego migreny zgodnie z najnowszymi rekomendacjami – prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
Wykład sponsorowany firmy Pfizer
13.00-13.10 Dyskusja


13.10-13.55 Lunch


13.55-14.55 Sesja 3 Sesja sponsorowana firmy KRKA


13.55-14.35 Trudne decyzje terapeutyczne w chorobie Parkinsona
– prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
14.35-14.55 Chory z chorobą Parkinsona w szpitalu – prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki
 
14.55-15.25 Sesja 4 Sesja sponsorowana firmy Sandoz

Era biosimilarów w stwardnieniu rozsianym – debata ekspertów
– prof. dr hab. n. med. Adam Stępień, Grzegorz Rychwalski, Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 
15.25-15.40 Przerwa kawowa       

15.40-17.15 Sesja 5 Leczenie chorób autoimmunologicznych
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

 
15.40-16.00 Przeciwciała monoklonalne – przełom w leczeniu SM
– prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
16.00-16.20 Leczenie padaczki autoimmunologicznej – dr n. med. Marta Zawadzka
16.20-16.40 Dlaczego i kiedy należy stosować witaminę D – rekomendacje 2023  
– prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
16.40-17.00 Mechanizm rekonstytucji immunologicznej w leczeniu SM
– prof. dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
Wykład sponsorowany firmy Merck
17.00-17.15 Dyskusja

17.15-17.30 Przerwa kawowa

17.30-18.15 Warsztaty  
Rola wywiadu i zapis EEG w diagnostyce napadów padaczkowych. Studium przypadków

Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak,  
prof. dr hab. n. med. Beata Majkowska-Zwolińska


20.15-22.00 Kolacja
 


Sobota 27 maja 2023


8.30-9.30 Sesja 6 Interaktywna Sesja Video
Zaburzenia ruchowe w zespołach pozapiramidowych  
 
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman, 
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek


9.30-10.00 Sesja 7 Sesja sponsorowana firmy Sandoz

Duet przeciwko bólowi pleców: kiedy NLPZ i miorelaksant łączą siły w neurologii?
–  prof. dr hab. n. med. Izabela Domitrz


10.00-10.15 Przerwa kawowa

10.15-12.00 Sesja 8 Problemy diagnostyki różnicowej  
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer


10.15-10.35 Różnorodność objawów klinicznych w chorobie Parkinsona – kiedy i jak rozpoczynać leczenie – prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
10.35-10.55 Choroba Parkinsona czy atypowy parkinsonizm?
– dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
10.55-11.15 Zapalenie autoimmunologiczne mózgu – zróżnicowany obraz kliniczny zaburzeń ruchowych – prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
11.15-11.45 Rola witamin z grupy B w chorobach układu nerwowego
– prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
Wykład sponsorowany firmy GL Pharma
11.45-12.00 Dyskusja
 
12.00- 12.15 Przerwa kawowa

12.15-13.50 Sesja 9 Przyszłość neurologii
Przewodnicząca: prof. dr. hab. n. med. Danuta Ryglewicz


12.15-12.35 Udar mózgu wczoraj, dziś i jutro – prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
12.35-12.55 Przyszłość – leczenie padaczki – prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
12.55-13.15 Rola i znaczenie biomarkerów w neurologii – prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
13.15-13.35 Krwotok mózgowy –  prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
13.35-13.50 Dyskusja

13.50 Zakończenie Konferencji


UWAGA! Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w programie Konferencji

Infarma

SOWE

Certyfikat SOWE


Organizator

Organizator logistyczny i merytoryczny:  

www.czelej.com.pl


Biuro Organizacyjne Konferencji:

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

Ul. Saska 9J

03-968 Warszawa

Tel. 22 616 60 52


Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Patryk Reszko
tel.: +48 664 424 099
e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

Kontakt dla uczestników:

Oktawiusz Ofiarski
tel.: +48 664 911 212
e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl